Andra idrottsföreningar.

I arbetet med att få fram uppgifter om hur idrotten kom till Sjövik har det framkommit att det funnits ytterligare föreningar som sysslat med idrott.

ÖSTAD SKYTTEFÖRENING:
Bildades 1903. Numera ingår skytte i Riksidrottsförbundest verksamhet. I början av seklet räknades bl.a. skyttet inte till idrottsgrenarna. Under rubriken skytte finns ett sammandrag om Östad skytteförening. Föreningen är fortfarande verksam.

SJÖVIKS GYMNASTIK-FÖRENING:
 
SJÖVIKS SKIDKLUBB:
I början av 1940-talet fanns det en skidklubb med verksamhet i Sjövik. Den bildades enligt muntliga uppgifter av Värmlänska skogsarbetare som under 2:a världskriget var stationerade i vårt område. Klubben hade namnet “Sjöviks skidklubb”. Klubben arrangerade några lokala tävlingar. Man tog även fram ett klubbmärke med SSK (guld) samt eklöv, på vit botten. Utformningen är densamma som Sjövik sportklubbs märke har än idag. Dock med andra färger. När det gäller denna klubbs verksamhet finns det ev. personer som kan lämna ytterligare information.