Bandy.

Bandyspel har varit en stor sport i Alingsåsbygden. Framförallt gäller detta i staden Alingsås som under 1930 – 40 och 50 talen hade många lag som med framgång deltog i seriespel i Västergötland. Även Sjöviks Bollklubb och Björboholms IF prövade på denna genuina sport. Det är dock oklart om SBK spelade seriespel. Första och enda gången som bandyn omnämns är i ett protokoll från den 14 december 1936. Mötet behandlade i huvudsak bandyn. Mötet beslutade att anmäla deltagande i “Antentraktens bandyserie”. Till uttagningskommitté utsågs Per Larsson, Hugo Karlsson, Rune Buxfeldt och Helge Helgesson. Man beslutade att inköpa tre bandybollar “som endast får användas vid seriematcher”. För att finansiera inköp av ytterligare utrustning beslutade man att, i anslutning till Nyårsvakan, anordna ett lotteri vars behållning skulle användas till inköp av övrigt material till bandylaget. Några resultat från seriematcher eller serieresultat har ej gått att finna.

I Elfsborgs Läns tidning den 11 januari 1938 redovisades ett flertal bandyreslutat, troligtvis från träningsmatcher. Bland dess finns matchen Sjövik – Älvängen som slutade 1-8. En källa för att få reda på mer om bandyn i Sjövik kan vara Västergötlands bandyförbunds arkiv i Lidköping.

I Björboholms IF fanns bandyn med från början. Redan vid det första mötet i augusti 1947, beslutades att bandylaget skulle ha röda tröjor. Till sektionsansvarig valdes Karl-Erik Andersson med Bertil Lundgren som ersättare. Dessa två fick i uppdrag att kontakta Västergötlands bandyförbund angående deltagande i seriespel. I september beslutades att kassören skulle “inköpa material till målburar till bandy, samt inköpa en förbandslåda av enklare slag, vilken skall plomberas”. I november beslutade man att anmäla ett A- lag och ett B- lag till Västergötlands bandyserie. Anmälningsavgiften var 15 kr. man utsåg representant till Bandyförbundets årsmöte, som skulle hållas i Alingsås men avstod från att anmäla någon till domare. Vid nästa månadsmöte lämnades en rapport från årsmötet “att det gick mycket hett tillväga”.

I mars 1948 lämnades en information om bandyn:
” Ordförande redogjorde i korta ordalag om bandylagets bedrifter, varvid framkom att bandylaget spelat åtskilliga både borta och hemmamatcher och som en slutspurt gjort ett mål vid den sista hemmamatchen. Björboholms målkvot är 1-51.

Föreningsmöte beslutade att man skulle delta i seriespel även säsongen 1948/49 och att spelarna skulle betala halva resan till bortamatcherna själva. Ett juniorlag bildades. Ingvar Persson utsågs till lagledare. Ingvar Persson och Bo Jansson anmäldes till en tvådagars instruktionskurs för juniorer.

Säsongen blev något bättre än den föregående. I Bandyförbundets verksamhetsberättelse 1948/49 finns “Antenserien” redovisad.

 SMVMOMFMGM IMP
Östadkulle550040510
Sollebrunns AIF531123107
Nossebro IF530210106
Åsaka SK521211185
Gräfsnäs IF51 43142
Björboholms IF50054440