Björboholms Idrottsförening.

Den förening som efterhand kom att bli organisation även för människor från Sjöviksområdet, bildades den 20 augusti 1947 och fick namnet Björboholms Idrottsförening. I denna skrift tas endast delar av denna klubbs verksamhet upp. Framförallt det som har beröringspunkter med Sjövik-Östad området.

 Under de första åren var klubbens verksamhet starkt knuten till Björboholm. Efterhand blev föreningen mer och mer en angelägenhet för Sjöviksområdet. Vid årsmötet den 29 januari 1965 beslutades om att ändra namn till SJÖVIKS SPORTKLUBB.

 Även i denna klubb saknas protokollen mellan augusti 1948 och augusti 1955. Några verksamhetsberättelser har ej återfunnits vilket innebär svårigheter att få fram en mer fullständig bild av verksamheten. Under de olika rubrikerna finns de verksamheter som förekommit i de olika föreningarna beskrivna. Uppgifterna är i första hand hämtade ur befintliga protokoll och muntliga uppgifter.