Klubben

Friidrott.

Benämningen ”fridrott” är en tämligen modern företeelse. Olika terorier har framförts om vad som menades med ”friidrott”. En kan härledas från debatten om [...]

Skytte.

Östad skytteförening bildades troligen 1903. Notiser i Elfsborgs Läns tidning tyder på detta. Fotografi taget vid 10 års jubileet är daterat 1913. Föreningen [...]

Bandy.

Bandyspel har varit en stor sport i Alingsåsbygden. Framförallt gäller detta i staden Alingsås som under 1930 – 40 och 50 talen hade [...]

Fotboll.

Det kan vara av intresse att beskriva hur verksamheten kring fotbollen organiserades och bedrevs. Den 2 april 1933 bildades en fotbollskommitté på två [...]