Fotboll.

Det kan vara av intresse att beskriva hur verksamheten kring fotbollen organiserades och bedrevs.

Den 2 april 1933 bildades en fotbollskommitté på två personer. Valda blev A.Brosell och Harald Andreasson. Vilka uppgifter som kommittén hade framgår ej. Vid mötet beslutades att undersöka möjligheten att bli medlem i Västergötlands fotbollsförbund och vilka fördelar ett medlemskap innebar.

Gunnar Bengtsson fick av klubben 25 kr i ersättning för skada som inträffade i samband med träning. Vid liknande händelse skulle eventuell ersättning prövas från fall till fall. Olyckshändelsen resulterade i att styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att teckna försäkring och premiens storlek.

Vid ett föreningsmöte den 29 juni 1933 valdes ett fotbollsutskott bestående av Valfrid och Olle Kristensson samt Karl Bengtsson. Att ordna matcher utsågs Ingvar Hartvig och Stig Thorin. Mötet beslutade också att laguppställningen skulle vara klar 2 dagar före matchdagen. Om fotbollsutskottet var liktydigt med “uttagningskommttén” framgår ej. Men detta var troligt eftersom frågan om en uttagningskommitté bordlades vid årsmötet 1934 för att tas upp vid nästa föreningsmöte.

Att detta möte hade åsikter om fotbollsverksamheten framgår av protokollet (18 februari 1934). Här återges citat ur detta protokoll som ger en beskrivande bild från denna tid.

§ 3.
Styrelsen fick i uppdrag att låta (i viss mån) förbättra fotbollsplanen och måla målstängerna samt att tillse att dubbar och kängsnören äro tillgängliga för spelarna, även så att tröjorna (på klubbens bekostnad) tvättas efter varannan match, och att materialskåpet skall förses med dörr och låsinrättning.

§ 4.
Styrelsen skall uttaga ett första fotbollslag och förelägga samtliga S.B.K. för godkännande vid ordinarie sammanträde.

§ 5.
Ingen utomstående får spela i förstalaget, utan laget skall rekryteras av medlemmar i Sjöviks Bollklubb.

§ 6.
Beslut fattades att för laget vid bortresa till främmande idrottsplats (för tävling) betalar S.B.K. hälften resekostnaden, samt andra hälften av den klubb eller förening vi besöker.

§ 7.
På styrelsens förslag godkändes Magra IS som motståndare vid första matchen.

§ 8.
På styrelsen förslag skall 1/2 dricka gratis utdelas, endast till våra spelare vid tävling.

Om matchen mot Magra IS blev av, resultat eller var den spelades finns ej någon uppgift.

Den första matchen som Sjöviks IF spelade var i samband med invigningen av idrottsplatsen i Sjövik. Detta skedde i maj 1933. Sjövik besegrade Starrkärr med 3-1.

För att få igång seriespel föreslog ordförande Harald Andreasson att “kontakt skulle tas med näraliggande klubbar för att undersöka intresse för seriespel” . Uppdraget fick Erik Johansson (Jättagården) och Stig Torin. Beslutet togs i juni 1934.

SIF deltog första gången i seriespel hösten 1935. Man spelade i den sk. “Ale-serien”. Några uppgifter om matcher under tiden mellan “invigningsmatchen” och seriespelet har ej lyckats spåras. Den första lagledaren som utsågs av ett föreningsmöte var Erik Johansson (Jättagården).

Resultat från “Ale-serien” redovisades i ELT ca. var tredje vecka. Matchresultat från vissa matcher saknas. Några kommentarer från matcherna finns ej. Detta var inget ovanligt under denna tid utan gällde även i viss mån för högre serier.

Nedan följer en redovisning av redovisningen i ELT hösten 1935 “Ale-serien”:
Den 30 juli:
Skepplanda – Sjövik 4-2

Den 6 augusti:
Sjövik – Nygård 8-2

Ställningen i serien:

 SMP
Alafors B24
Sjövik 34
Skepplanda34
Nygård 20
Kilanda20

Den 27 augusti:
Kilanda – Sjövik 4-4

Den 3 september:
Sjövik – Skepplanda 4-0

Den 19 september:

Ställningen i serien:

 SMP
Alafors B612
Sjövik 79
Skepplanda76
Kilanda75
Nygård72

Den 26 september:
Alafors – Sjövik 2-0
Nygård – Kilanda 0-4

Serien som redovisades är den sista som man kan finna från “Ale-serien” hösten 1935 och är därför troligtvis slutresultatet. Skepplanda lämnade vid ett tillfälle w.o mot Alafors.

 SPVOGM IMP
Alafors B77036714
Sjövik84130187
Kilanda83121267
Skepplanda73012266
Nygård81011572

Sjöviks Bollklubbs första seriespel slutade med en hedrande 2:a plats.

Sjöviks BK tog initiativ till seriespel i Ale-serien även under 1937. Man beslutade att inbjuda de föreningar som tidigare deltagit dessutom även Björkekärr IF och Långared IF.
Vid samma möte beslutade man att på försök att ordna en “triangelserie” mellan Kilanda IF, Björkekärrs IF och Sjöviks BK:s B-lag. Till UK för B-laget valdes Rune Buxfeldt och Gösta Stålmann. Till matchanordnare valdes Valter Kristensson.

Matchresultat från Ale-serien 1937 ( spelades under våren ) har varit svårt att finna. I ELT den 22 juli redovisas en serie där 5 matcher är spelade. Sjöviks BK leder: 5 spelade, 5 vunna, 10 poäng 22-5 i målskillnad. Något slutresultat har ej gått att finna.

Säsongen 1937/38 spelade SBK för första gången i den s.k. “Göta Älvdalsserien”. Av spelprogrammet framgår att deltagande lag var: Bohus IF, Nols IK, Lödöse BK, Lilla Edets IF b, Sjuntorps IF b, Älvängens IK b, Sjöviks BK, Trollhättans IF b, IFK Trollhättan b, Vänersborgs IF b.
Seriestarten var den 8 augusti och sista matchen för höstomgången var den 31 oktober. Vid denna tid spelades serierna i höst-vår omgångar.
Första matchen (borta) mot Bohus IF blev förlust med 3-0. Söndagen den 24 oktober 1937 vann SBK sin dittills största seger i seriespel genom att slå Lilla Edets IF b med 6-1. Matchen efter blev det förlust mot IFK Trollhättan med 5-1.
Hur serien slutade bör kunna läsas i LET:s våren 1938.

Att man under 1938 börjat rekrytera spelare från andra orter än Sjövik framgår av ett beslut vid ett medlemsmöte: “utombys spelare skall erhålla hel resa till Sjövik samt samtliga spelare halva resan från hemorten till gästande lag”.

Även tränaren kom tydligen från annan ort. Följande citat är från ett protokoll den 8 januari 1939:
” Emedan resorna för tränaren ställer sig ganska dyra, och efter en förfrågan hos Herr Forsell i V.G.J. icke ansågs omöjligt att få desamma nedbringade, beslöt mötet att utse tre man vilka skulle uppvakta styrelsen i nämnda bolag i för detta ärende. Uttagna blevo Ingvar Augustsson, Erik Augustsson och Ernst Thunell”.
Hur uppvaktningen föll ut finns ej redovisat.

Vid möte den 22 januari 1939 beslutades att: “även i år anlita tränare av fotbollspelarna………Kostnaden för densamma får ej överstiga 125 kr.Tränaren erhåller 75 kr. vid träningens början och 50 kr. vid dess slut”

Hur träningen bedrevs diskuterades under våren 1939. Spelarna ansåg att denna ej sköttes programenligt. Ordförande fick i uppdrag att behandla frågan. Även lagledarnas roll var uppe till diskussion. Enligt en del spelare var det svårt att förena lagledarskapet med att dessutom vara aktiva. Man löste frågan genom att välja två “extra” lagledare att vara behjälpliga åt de ordinarie. Även de som var utsedda till att leda fotbollsektionen byttes ut under våren då medlemmarna ansåg att de som blivit valda på årsmötet ej var lämpliga för uppdraget.

Vad entréavgiften var vid matcherna finns ingen uppgift på. Men i samband med att man fastställde årsavgiften för 1937 beslutades till 2 kr. “skulle dock medlem som bevistar fotbollsmatcher erlägga en inträdesavgift á 25 öre”.

Fotbollen i Björboholms IF.
I juni 1948 beslutades att “fotbollssektionen skulle ställa upp ett fotbollslag”. I oktober spelades en match mot Sjövik. Något resultat finns ej redovisat. Detta tyder på att det pågick viss verksamhet i Sjöviks BK under 1948. Denna studie omfattar inte fotbollsverksamheten i Björboholms IF.