Regler

Regler för Tränings-Lokalen

Säkerhets- och ordningsregler

Som medlem ska du uppleva en positiv och stimulerande atmosfär varje gång du besöker vår träningsyta. För allas säkerhet och trivsel har vi därför tagit fram regler som gäller när du vistas i vår lokal. Vi uppmanar dig att läsa igenom våra säkerhets- och ordningsregler nedan och att du även följer dessa när du tränar hos oss. Om du är osäker på något, fråga gärna någon i styrelsen.

Säkerhet

Löparsektionens regler för din och andra medlemmars säkerhet

Sjöviks SK ansvarar inte för värdesaker. Blockera aldrig nödutgångarna.

Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas i träningslokalen utan sällskap av vuxen. Barn och ungdomar mellan 11 år och 15 år får vistas på träningsytan i sällskap av vuxen om minst 25 år.

Det som är förbjudet enligt svensk lag är givetvis förbjudet även här. Om stölder, hot, trakasserier och all annan olaglig verksamhet förekommer kommer det att polisanmälas.

Du måste lämna träningscentret senast vid stängning eller på anmodan från ledamöter i Sjöviks SK:s löparsektion.

Ordning

Löparsektionens regler för ordning och trivsel

I Sjöviks SK värnar vi alla människors lika värde. Det är en av våra viktigaste värderingar, och också vår första regel för ordning och trivsel. Det betyder att vi kräver att våra medlemmar visar varandra hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer.

Låt alltid andra medlemmar som tränar använda träningsutrustningen när du själv vilar.

Visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. Ha till exempel på ljudlöst när du tränar, ockupera inte träningsutrustning när du surfar eller sms:ar och om du måste prata i telefonen vill vi att du visar hänsyn till andra tränande och helst talar utomhus.

Ha alltid rena träningskläder och skor när du tränar hos oss.

Du får inte vara barfota på träningsytan.

Torka av träningsutrustningen efter användning med pappersservett och spray.

Lägg tillbaka träningsredskap efter användning.

Fotografering och filmning för privat bruk är tillåtet så länge ingen annan medlem tar illa upp eller kommer med i bild. I omklädningsrum är fotografering eller filmning aldrig tillåtet.

Du får inte förtära alkoholhaltiga drycker i träningslokalen.

Du får inte marknadsföra/sälja egna eller annans varor/tjänster i träningslokalen.

Visa hänsyn till andra medlemmar. Släpp aldrig tunga vikter i golvet och bete dig aktsamt och hänsynsfullt i övrigt.

Dopning och droger

Absolut förbjudet.

Sjöviks SK tar tydligt avstånd från doping och droger. Sjöviks SK:s definition av doping är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras som dopingpreparat av World Anti-Doping Agency (WADA). Sjöviks SK:s antidopingpolicy förbjuder villkorslöst användande av sådana prestationshöjande medel hos både medarbetare och medlemmar.

Avstängning eller uppsägning av medlemskap

Vad händer om du inte följer Sjöviks SK:s säkerhets- och ordningsregler?

Sjöviks SK har rätt att stänga av dig som medlem för viss tid eller säga upp ditt medlemskap helt med omedelbar verkan om du bryter mot dessa säkerhets- och ordningsregler eller använder doping och/eller droger.