Verksamheten upphör.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

I det sista protokollet från Sjöviks Bollklubb finns ingen datum angiven. Det näst sista är daterat den 9 februari 1941. Ytterligare ett protokoll finns, ett årsmötesprotokoll, sannolikt från 1942. Där…

Fortsätt läsaVerksamheten upphör.

Idrottsplatser.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

För att bedriva idrottsverksamhet måste man ha en "arena" av något slag. Med idrottsplats menar vi oftast en plats, utomhus, där främst olika bollsporter och friidrott utövas. Andra grenar t.ex.…

Fortsätt läsaIdrottsplatser.

Idrottsgrenar.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

I de olika föreningarna: Sjöviks Idrottsförening, Sjöviks bollklubb, Björboholms Idrottsförening och Sjöviks Sportklubb har flera grenar utövats. Tävlingsaktiviteten har varierat starkt. Vid genomgång befintliga protokoll är de sällsynt att resultat…

Fortsätt läsaIdrottsgrenar.

Fotboll.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

Det kan vara av intresse att beskriva hur verksamheten kring fotbollen organiserades och bedrevs. Den 2 april 1933 bildades en fotbollskommitté på två personer. Valda blev A.Brosell och Harald Andreasson.…

Fortsätt läsaFotboll.