Bandy.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

Bandyspel har varit en stor sport i Alingsåsbygden. Framförallt gäller detta i staden Alingsås som under 1930 - 40 och 50 talen hade många lag som med framgång deltog i…

Fortsätt läsaBandy.

Skytte.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

Östad skytteförening bildades troligen 1903. Notiser i Elfsborgs Läns tidning tyder på detta. Fotografi taget vid 10 års jubileet är daterat 1913. Föreningen har verkat utan uppehåll i snart 100…

Fortsätt läsaSkytte.

Friidrott.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Historik

Benämningen "fridrott" är en tämligen modern företeelse. Olika terorier har framförts om vad som menades med "friidrott". En kan härledas från debatten om gymnastiken utformning. Under 1800-talet var idrott synonymt…

Fortsätt läsaFriidrott.