Idrotten i Alingsåsbygden.

Vilken direkt betydelse för bildandet av Sjöviks första idrottsförening som utvecklingen i den närmaste omgivningen haft är svår att bedöma. Det kan ändå vara på sin plats att mycket kort sammanfatta några fakta hämtade ur en uppsats skriven av Jesper Molin; Stockholms universitet våren 1997. (När idrotten kom till Alingsås – en studie av idrottens organisering 1882.1939.)

Den 27 september 1882 hölls ett möte på hotellet i Alingsås då Alingsås idrottsförening bildades. Föreningen upphörde i mitten av 1880 talet, för att 1889 åter ta upp verksamheten. Även denna förening somnade efter några år in.
1906 kunde man läsa i Alingsås Tidning att en idrottsförening hade bildats – Alingsås Idrottsförening, AIF. Denna förening överlevde trots svårigheter och är fortfarande i högsta grad en aktiv förening. En grupp bröt sig ut 1911 och bildade IFK Alingsås. Denna klubb lade ner verksamheten 1913. Liksom i andra delar av landet blev många av föreningarna kortlivade. Nio av tolv föreningar som bildades före 1919 upphörde under perioden. Endast tre hade verksamhet fram till 1939. Alingsås IF, Alingsås Tennisklubb och Alingsås gymnastikförbund.

Det var först under 1930-talet många föreningar blev till. En utveckling som gällde landet i stort. För att nämna några som SSK haft utbyte med under åren: Gerskens BK och Holmalunds IF som båda bildades 1934.