Idrottsgrenar.

I de olika föreningarna: Sjöviks Idrottsförening, Sjöviks bollklubb, Björboholms Idrottsförening och Sjöviks Sportklubb har flera grenar utövats. Tävlingsaktiviteten har varierat starkt. Vid genomgång befintliga protokoll är de sällsynt att resultat från tävlingar finns redovisade. Här återstår att efterforska eventuella serietabeller och reslultatlistor i olika arkiv. Kontakt har tagits med Västergötland Fotbollsförbund och bandyförbund om möjligheten att få tillgång till arkivmaterial. Även via tidningsarkiv kan ev. resultat spåras. Elfsborgsläns Tidning och i viss mån Alingsås tidning har utgjort källor.

Idrottsgrenar.
De föreningar som haft verksamhet i området har haft ett flertal olika grenar på sina program. Vid genomgång av protokoll finner man följande:

• Bandy. (SIF, BIF.)
• Bordtennis. (SIF, BIF.)
• Fotboll. (SIF, SBK, BIF, SSK.)
• Friidrott. (SIF, SBK, BIF.)
• Gymnastik. (SIF, SGF.)
• Handboll. (SSK.)
• Orientering. (BIF.)
• Skidor. (Sjöviks Skidklubb, SSK.)
• Tennis. (BIF)

Förkortningarna :
SIF= Sjöviks idrottsförening.
BIF= Björboholms idrottsförening.
SBK= Sjöviks bollklubb.
SSK= Sjöviks Sportklubb.
SGF= Sjöviks Gymnastikförening.
Det fanns i början av 1940-talet en skidklubb, Sjöviks Skidklubb.

Efter den tid som denna studie omfattar har dessutom handboll och innebandy bedrivits i SSK regi.

Fotboll har varit den klart dominerande idrotten och har fått mest utrymme i denna genomgång. I ev. framtida forskning bör även övriga grenar studeras, protokoll, tabeller, fotografier och resultatlistor insamlas för dokumentation och arkivering.