Kvinnorna och idrotten.

Av det material som finns att tillgå tycks kvinnors utövande av idrott i Sjöviksområdet vid denna tid varit mycket sporadiskt. Även uppdrag i föreningen var ovanligt. I Alingsås förekom idrott bland kvinnor redan i slutet av 1800-talet och under de första årtiondena av vårt sekel. Detta tycks ej ha påverkat klubbarna i omgivningarna nämnvärt.

Första gången som kvinnor nämns i protokoll var den 23 februari 1936, då det “framkom förslag om att välja en festkommitté bestående av 3 manliga och två kvinnliga representanter. De kvinnliga representanterna får väljas av de kvinnliga själva”.

Att kvinnor spelade fotboll finns dokumentation på. Ett foto av damlaget taget vid fotbollsplanen i Sjövik i slutet av 1930-talet är bevis för detta. Enligt uppgifter spelade laget mot “gubblaget” och mot “sommargäster”.

Vid ett extra föreningsmöte den 21 oktober 1938 beslutades om att ge kvinnor möjlighet att bli medlemmar:
” Mötet beslutar om att kvinnliga medlemmar skulle intagas i klubben, och årsavgiften för dessa beslutades till 1,50″.

Mötet beslutade även: “om att utskriva en bidragslista för Greta Carlsson, som vid fotbollsträning blev skadad så att hon måste åtnjuta sjukhusvård antogs enhälligt”.

Första gången som kvinnor fick uppdrag i styrelsen var när Ingrid och Ulla Wallman 1949 blev invalda i styrelsen för Björboholms IF.

Elsa Eklund var ordförande i Björboholms IF 1955/56. Den hittills enda kvinna som haft detta uppdrag.