Pojkavdelning i Sjöviks BK.

Frågan om att bevilja personer under 15 år medlemskap i föreningen diskuterades under hösten 1934. Vid ett föreningsmöte den 7 november 1933 avslogs ett förslag om att även ungdomar under 15 år skulle kunna vara medlemmar i Sjöviks Bollklubb. Om det förekom någon diskussion om att låta flickor bli medlemmar framgår ej av protokollen.

Men redan vid årsmötet i början av 1934, antogs ett förslag från styrelsen ” om bildandet av en avdelning för pojkar som ej fyllt 15 år som skall stå under SBK:s styrelses kontroll.”

Den 4:e mars 1934 då även ” yngre pojkar i Sjövik med omnejd var närvarande”
beslutade styrelsen att inrätta en sektion som skulle benämnas: “Sjöviks Bollklubbs pojkavdelning”. Avdelningens kassa skulle förvaltas av styrelsen. Årsavgiften bestämdes till 1 kr. Man beslutade även att ” pojkarna (med en av de äldre medlemmarna) skall uttaga eget (första( fotbollslag, men gästande lag skall av styrelsen godkännas”. Till uttagningskommitté valdes Valter Kristensson och Gösta Stålmann, samt av de äldre Carl Hartvig.

Att pojkavdelningen skulle vara en naturlig del av verksamheten var tydligen inte helt klart eftersom under de närmaste åren fattade beslut om dess existens vid föreningsmöten.

Fotbollströjor inköptes. Färgerna bestämdes till: brandgula tröjor och blå byxor.

Utöver fotboll stod även friidrott på programmet för pojkavdelningen. Det framgår att man i samband med terränglöpningar även hade en klass för pojkar. Man tog då ut halv startavgift 50 öre för juniorer under 15 år.

För att finansiera verksamheten anordnades lotterier. Vid det första utsågs Rune Buxfeldt, Gösta Stålmann och Valter Kristensson till ansvariga.