“DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK”.

Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå ge en bild av den tidsanda och förutsättningar som var rådande i början av 1930-talet. Man kan leka med tanken att låta någon av de som var med i den första styrelsen “själv” få skriva ner vad det var som gjorde att man tog steget att bilda föreningen. Kanske skulle det blivit så här:

“Vi var några grabbar som ibland pratat om att starta en idrottsförening i Sjövik. Visst sparkade vi boll ibland uppe på “Åsen” och några gånger hade vi ordnat med teränglöpning. Gymnastik förstås, fanns med nästa varje gång vi träffades. Det kändes som det skulle bli mer ordning på verksamheten om vi hade en förening. I Alingsås hade man hållit på i många år. Och kunde man bilda föreningar i Sollebrunn, i Magra och i Starrkärr, så varför skulle vi i Sjövik inte kunna.

Sen var ju det radioreferaten från olympiaderna i Amerika. Vi satt som klistrade vid högtalarna och lyssnade. Vi rös när vi hörde hur bra det gick för de svenske. Sven Utterström och Axel Wikström kom etta och tvåa på 18 km i Lake Placid. I sommarspelen vann de svenska brottarna nästa allt. Vi blev trea i nationstävlingen.

Några av oss tog ibland tåget till Göteborg för att titta på fotboll speciellt när ÖIS spelade. Så visst fanns det en förhoppning och önskan att få tävla på riktigt. Men hur bildade man en förening – skulle tiden räcka till – hur fick vi fram pengar ? Vem kunde sådant ?

I den första protokollsboken finns ett protokoll med 4:a § fört vid det första formella mötet för att bilda en idrottsförening. Följande är en direkt avskrift:

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

§ 1
Närvarande vid sammanträdet vore 17 man enhälligt valde Carl Stålmann att leda mötet.

§ 2
Enhälligt beslöts att tillsätta en interimstyrelse av 3 man för att skaffa stadgar för den tilltänkta föreningens bildande.

§ 3
Till denna styrelse valdes Carl Stålmann, Harald Andreasson och Ingvar Hartvig.

§ 4
På förslag av H. Andreasson m.fl. skulle föreningen kallas Sjöviks Idrottsförening.

Sjövik den 6 nov. 1932
Sven Gustavsson
Sekreterare

Den 14 november samlades man igen för att genomföra själva bildandet av föreningen. Var de första mötena hölls framgår inte av protokollen. Även detta protokoll kan ha sitt värde att återges som det finns nedskrivet i protokollsboken.

Protokoll fört vid sammanträde med Sjöviks Idrottsförening.

§ 1
Närvarande vore 17 man. Stadgar föredrogs och godkändes av samtliga. Även det föreliggande namnet Sjöviks Idrottsförening accepterades av alla närvarande.

§ 2
Val av styrelse för 1932 företogs, varvid valdes. Ordf. Harald Andreasson. Sekr. Sven Gustavsson, Kassör Gunnar Bengtsson, samt övriga ledamöter Valfrid Kristensson och Ingvar Hartvig.

§ 3
Som hedersledamot i föreningen intogs Carl Stålmann, för att biträda samtliga föreningens funktionärer.

§ 4
Inträdesavgiften bestämdes 1 kr. vilken samtliga erlade. Därefter beslöts att inköpa Kassa och Protokollsbok, samt en sak som skulle utlottas för att stärka föreningens kassa.

§ 5
Därefter avslutades sammanträdet.

Sjövik den 14 nov. 1932
Sven Gustavsson Sekr.