Rapport från årsmötet

När Sjöviks Sportklubb höll ordinarie årsmöte i klubbstugan vid Sjöviks IP söndag 27 mars valdes Andreas Wetterstrand till ny ordförande i fotbollssektionen, samtidigt växte klubben med en nystartad löparsektion.

Sjöviks SK består från och med 2017 av fyra sektioner (fotboll, löpning, ridsport och lokalförening) samt en huvudstyrelse, som via anläggningsansvarig ansvarar för klubbens anläggningar.

En ny föreningsstruktur klubbades och sektionerna redovisade verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar.

DSC_0108

Valberedningen redovisade sina förslag till styrelser, vilka beslutades enligt följande:

Huvudstyrelsen: Jimmy Bolsén (ordförande), Mathias Blom (kassör), Bengt Samuelsson (anläggningsansvarig), Andreas Wetterstrand (fotbollssektionens ordförande), Patrick Samuelsson (lokalföreningens ordförande), Åse Arnbratt (ryttarsektionens ordförande), Mattias Balkander (löparsektionens ordförande). Suppleanter är sektionernas kassörer.

Fotbollsstyrelsen: Andreas Wetterstrand (ordförande), Jennie Aronsson (kassör), Lars Haglund, Martin Edvardsson, Theres Nordblom, Marcus Andersson, Andreas Pettersson (ledamöter).

Löparsektionen: Mattias Balkander (ordförande), Lars Sjåstad (kassör), Hasse Eliasson, Linda Sjöberg, Patrick Samuelsson (ledamöter).

Ryttarsektionen: Åse Arnbratt (ordförande), Kicki Ahlgren Wallin (kassör), Kicki Hagman, Victoria van Egmond, Maria Lööf (ledamöte).

Lokalföreningen: Patrick Samuelsson (ordförande), Andreas Pettersson (kassör), Bengt Samuelsson (ledamot).

20160526_192944

Till revisorer för en tid av ett år valdes Jonas Larsson och Markus Gustafsson.

Valberedningen består under det kommande året av Jonas Sjöberg (sammankallande) och Jens Winbladh.

funk

Under året planeras flera evenemang. Fotbollssektionen arangerar Lerumsallians  lördag 26 augusti (fem-manna) och söndag 27 augusti (tre-manna). Ryttarsektionen arrangerar ridtävling helgen 19-20 augusti. Löparsektionen arrangerar Risveden Terräng 9 september, inspirationskväll med Torbjörn Nilsson i Lokalen 3 maj och invigning av utegymmet 10 maj. Lördag 28 oktober blir det en Risvedenfest för funktionärer och markägare.

Föreningen bildades 14 november 1932 och fyller i höst 85 år.

2018 års årsmöte hålls i klubbstugan 25 mars kl 18.00.

J18