Skytte.

Östad skytteförening bildades troligen 1903. Notiser i Elfsborgs Läns tidning tyder på detta. Fotografi taget vid 10 års jubileet är daterat 1913. Föreningen har verkat utan uppehåll i snart 100 år. Skytte räknades inte till idrott/sport vid denna tid. Trots detta var skytte med som gren redan vid de första moderna Olympiska spelen i Aten 1896. Under de första årtiondena organiserades verksamheten av Frivilliga skytterörelsen, som fortfarande existerar. Svenska sportskytteförbundet bildades 1943. Förbundet är medlem i Riksidrottförbundet.

Den första skjutbanan låg vid “Nordströms ladugård”. Skjutriktningen var mot “Hoppet”.

Någon djupare granskning av skytteverksamheten har ej gjorts i denna studie. Men notiser och tävlingsresultat refererade i ELT under 1930 talet tyder på att föreningen haft stora framgångar inom distriktet. Gunnar Bengtsson blev distriksmästare i Västgöta-Dal 1935.

En stor dag för skytteverksamheten gick av stapeln söndagen den 25 juli 1935. Östad skytteförening stod då som värd för “Ale-Flundres skyttekrets” årliga skyttetävling. Lilla Edets sparbank hade skänkt 100 kr. för inköp av vandringspris. Inte nog med att föreningen stod som arrangör. Pokalen vanns av Östad skytteförening på 381 poäng. Laget bestod av: Erik Eriksson, Axel Eriksson, Gunnar Bengtsson och Gustav Bengtsson. I huvudskjutningen segrade Östads skyttar i samtliga klasser. I en extra tävling vann Gustav Sjöstedt på 98 poäng (300 m, 10 ringad tavla). 2:a blev Axel Eriksson och 3:a Gunnar Bengtsson.

Vid Alingsås skyttekrets tävlingar i början av augusti 1937 blev framgångarna stora för Östad skyttar. Detta framgår av resultaten som redovisades i ELT den 10 augusti.

Med tanke på föreningen ålder och obrutna verksamhet vore det av intresse att dokumentera verksamheten från dess tidiga år fram till våra dagar.