Sverige och Östad socken på 1930-talet.

Hur var förhållandena i Sverige på 1930- talet? Vilka förutsättningar hade de personer som startade idrottsföreningar under denna tid? Här följer en koncentrerad sammanställning av olika faktorer som haft betydelse för de människor som startade den första föreningen i Sjövik. Faktorer hämtade både från idrottens område och samhället i övrigt.

Idrottens organisation och utformning under 1930-talet har sina rötter i dess framväxt i slutet av 1800-talet och de första decennierna på 1900-talet. Några händelser och årtal:
Den allra första organisationen i Sverige som man kan ge beteckningen “idrottsförening” var Uppsala simsällskap som grundades 1796.

1869 bildades det första moderna
gymnastiksällskapet, “Göteborgs gymnastiksällskap”. Grundare var Viktor Black kallad den svenska idrottens fader. Ur gymnastikföreningarna utvecklades idrottsrörelsen enligt det mönster som vi känner igen idag.

Idrotten mötte motstånd på flera håll. De sk. Linggymnasterna hade svårt att förlika sig med den “fria” utövningen av gymnastik. Kyrka tyckte det var en kränkning av sabbaten. Radikala politiker hade sin syn, ” idrotten är präglad av kungar och militärer och lockar bort arbetare från det politiska slagfältet.”

Gymnastikföreningarna var kombinerade föreningar med många andra grenar än bara gymnastik. Grenarna frigjorde sig efterhand och bildade föreningar inom rodd, skridskor, fotboll, friidrott m.m. Enligt den definition av idrottsbegreppet som var rådande i början av seklet räknades inte segling, hästsport, motorsport och skytte till idrotten.

1887: Örgryte Idrottssällskap (ÖIS) bildas.
1895: Svenska idrottsförbundet bildas. Wilhelm Friberg ÖIS stod för initiativet.
1903: Svenska gymnastik och idrottsföreningarnas riksförbund bildas. Ändrade namn 1947 till Riksidrottsförbundet.
1908: Invigdes Sveriges första moderna idrottsplats Walhalla i Göteborg
1910: Startade den första fotbollsserien.
1912: Olympiska spel i Stockholm.
1913: Idrotten fick sitt första anslag beviljat av riksdagen, 100 000 kr.
1916: Sverige besegrade Danmark i fotboll för första gången,4-0.
1920: Vid OS i Antwerpen blev Sverige 2:a i nationstävlingen efter USA.
1922: Det första Vasaloppet kördes.
1924: Allsvenska i fotboll utökades till 12 lag.
1934: Tipstjänst inrättade en stödfond för idrotten. 1938 var anslaget uppe i 6 miljoner kr.