Vadå idrott – folkrörelse?

Följande definitioner har varit utgångspunkt för begreppen “idrott” och “folkrörelse” i denna studie om hur idrotten kom till Sjövik

Idrott: (enl. RF.s definition.)
Idrott är fysisk aktivitet som människor utövar för att få motion och rekreation eller för att uppnå tävlingsresultat. Motionsidrott omfattar all den verksamhet som i första hand syftar till fysisk rekreation där tävlingsmomentet är av underordnad betydelse.
—– 2 —–
Folkrörelse:
En folkrörelse definieras genom dess frivillighet, dess självständighet mot staten, dess varaktighet, att den har en fast organisatorisk uppbyggnad, stor medlemsanslutning, social spridning, geografisk utbredning, ideologiska långsiktiga mål och ett dynamiskt moment.