Verksamheten upphör.

I det sista protokollet från Sjöviks Bollklubb finns ingen datum angiven. Det näst sista är daterat den 9 februari 1941. Ytterligare ett protokoll finns, ett årsmötesprotokoll, sannolikt från 1942. Där framgår att man valde en styrelse. Denna fick i uppdrag att bestämma när nästa möte skulle genomföras.

 Vad som framkommit vid samtal med äldre Sjöviksbor, fick föreningen problem med att upprätthålla verksamhet under krigsåren. Många av medlemmarna låg ute i beredskap tid från annan. Svårigheten att få arbete på orten bidrog också till problemen. Att pendla från bostadsort till arbete var inte vanligt vid denna tid. Något formellt beslut om att lägga ner föreningen tycks inte ha fattats. Verksamheten somnade stilla in i slutet av 1940-talet.