Vilka var dom som bildade Sjöviks Idrottsförening ?

Samtliga personer som finns med bland bildarna var män, skrivna i Östad socken. De var i åldrar mellan 20 – 25 år.

 En person framträder tydligare än andra under bildandet och under de första åren – Carl Stålmann. Vem var han ? I en marginalanteckning över medlemmarna 1934 framgår att han var född den 10 november 1878. Han var således 54 år när föreningen bildades. Alltså betydligt äldre än de övriga. Enligt en inte bekräftad uppgift var han inflyttad från Göteborg där han arbetat som brandman.

 Av de första protokollen framgår att han blev vald att leda det första sammanträdet och utsedd att ingå i interimstyrelsen. Han blev invald som hedersmedlem vid mötet då föreningen bildades (citat) “För att bistå samtliga föreningens funktionärer”. Några ytterligare uppgifter har ej lyckats frambringas.