Ny idrottsplats i Sjövik.

Tre år senare, den 18 oktober 1962, togs frågan om idrottsplatsen upp igen vid ett månadsmöte:
“Mötet beslutade efter livlig diskussion att välja en kommitté för undersökning av möjligheten att anskaffa mark och iordningställa en fotbollsplan i Sjövik.”
Valda blev Gunnar Gustavsson och Stig Sjöstedt. Under hösten ordnade kommittén ett lotteri vars behållning avsattes till en “Idrottsplatsfond”.

I november 1963, ca. 1 år efter det den blivit tillsatt, lade kommittén fram ett förslag, om att överlägga om att arrendera mark till en idrottsplats för en kostnad av 200 kr./år i 10 år, samt 1500 kr. som ersättning för bearbetning av marken. Kommittén utökades samtidigt med fyra personer: Sigvard Carlsson, John Carlsson, Lars Fogelberg och Karl Erik Nilsson. Kommittén fick i uppdrag att komma med kostnadsförslag för sådd av planen samt uppförandet av ett klubbhus. Ett lotteri med 2500 lotter skulle ordnas, behållningen skulle användas till den ny idrottsplatsen.

I september 1964 beslutade styrelsen att utlysa en tävling om förslag till namn på idrottsplatsen. Vinnaren, som skulle utses av styrelsen, skulle få fritt inträde till samtliga hemmamatcher under 1965. Vinnande förslag blev “Källängen” inlämnat av Sigge Carlsson.

En gräsklippare och gröna målnät av plast för 325 kr. inköptes. St.Lundby kommun gav klubben 4500 kr. i verksamhetsbidrag för 1966. Styrelsen fördelade 1000 kr. till fotbollsplanen och 1000 kr. till byggandet av omklädningsrum. För att ansvara för planens skötsel utsåg årsmötena en plankommitté.

För att kunna träna även då det inte var möjligt att använda Källängen togs kontakt med kommunen om möjligheten att anlägga en grusplan. Någon grusplan kom ej till stånd.